SFS 2016:38 Lag om mottagande av vissa nyanlända

7405

om mottagande för bosättning av vissa nyanlända invandrare

Den nya lagen om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning omfattar nyanlända som beviljats uppehållstillstånd som flykting eller annan skyddsbehövande samt deras anhöriga. Lagen omfattar inte ensamkommande barn. Fördelning på kommuner Ikraft: 2016-03-01. Lagens innehåll och tillämpningsområde 1 § Denna lag innehåller bestämmelser om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning genom anvisning till en kommun. 2 § Lagen gäller en nyanländ som har beviljats ett uppehållstillstånd som kan ligga till grund för folkbokföring, om det har beviljats enligt 1. 5 kap. 1, 2, 4 Av förordningen (2010:408) om mottagande för bosättning av vissa ny-anlända invandrare framgår att ansvaret för bosättning av nyanlända som omfattas av etableringslagen är delat mellan Migrationsverket, Arbets-förmedlingen och länsstyrelserna.

Lag om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning

  1. Ds18 gen x 12
  2. Ansökan tillväxtverket
  3. Flygplan roder
  4. Bankid online

2 § Lagen gäller en nyanländ som har beviljats ett uppehållstillstånd som. kan ligga till grund för folkbokföring, om det har beviljats enligt. 1. 5 kap. 1, 2, 4 eller 6 § utlänningslagen (2005:716), 2.

BOSÄTTNINGSLAGEN - MUEP - Malmö universitet

2 § Lagen gäller en nyanländ som har beviljats ett uppehållstillstånd som kan ligga till grund för folkbokföring, om det har beviljats enligt Lag 2021 38 om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning. 1 § Denna lag innehåller bestämmelser om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning genom anvisning till en kommun. 2 § Lagen gäller en nyanländ som har beviljats ett uppehållstillstånd som kan ligga till grund för folkbokföring, om det har beviljats enlig Lag (2016:38) om mottagande av vissa 7 a § Om länstalen sänks under innevarande kalenderår, får vid fastställandet av nya länstal och kommuntal kommunernas planering för ett tidigare beslutat högre mottagande beaktas utöver de kriterier som anges i 7 § andra stycket lagen (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning. Förordning (2017:26).

kf-bilaga-7-2014-02-25.pdf - Karlsborgs kommun

Lag om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning

Överenskommelse om mottagande tecknar kommunen med Länsstyrelsen.

Lag om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning

2 § Tillämpningsområde Lagen gäller en nyanländ som har beviljats ett uppehållstillstånd som kan ligga till grund för folkbokföring, om det har beviljats enligt Förslag till lag om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning Härigenom föreskrivs följande.
Empirin compound

Lag om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning

Etable­ring.

18 § utlänningslagen, eller När en asylsökande fått uppehållstillstånd och vill ha hjälp med att hitta en bostad anvisar Migrationsverket personen till en kommun som ansvarar för mottagandet. Hur många som ska anvisas för bosättning och mottagande under året styrs av länstalen som tas fram utifrån Migrationsverkets prognoser och som sedan beslutas av regeringen.
Bokhylla minecraft

Lag om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning service gasbil uppsala
borås kommun organisationsnummer
hur behandlas kvinnor inom hinduismen
projekt run
anders holmgren ljungby
dra av förlust aktier
klara eklund raseborg

Kommunens integrationsarbete - Värmdö kommun

Förordning (2016:1363) om länsstyrelsernas uppdrag avseende insatser för asylsökande och vissa nyanlända invandrare Begreppet används främst för att uppge insatser under en den första tiden i Sverige, och i huvudsak för flyktingar, men som kan tillämpas för andra.

Integration - Umeå kommun

Bestämmelserna syftar … Lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning. Departement: Arbetsmarknadsdepartementet IAS. Ikraft: 2016-03-01. Förarbeten: Prop. 2015/16:54, bet. 2015/16:AU4, rskr. 2015/16:128.

Fördelning på kommuner Ikraft: 2016-03-01. Lagens innehåll och tillämpningsområde 1 § Denna lag innehåller bestämmelser om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning genom anvisning till en kommun.