2016:30 Försäkringskassans avstängningar från aktivitetsstöd

8360

Offentlighet och sekretess - Försäkringskassan

För en fördjupad förståelse av regelverket kommer uppgifterna från statligt håll,. Några av regeringens uppgifter är att genomföra lagarna som har beslutats i riksdagen Exempelvis ansvarar Försäkringskassan för stora delar av de offentliga  En myndighet får aldrig lämna ut privata uppgifter som kan komma dig till skada, däremot är inkomster från TFP och FP offentlig uppgift. Alltså  Utlämnande av uppgifter till Försäkringskassan. Försäkringskassan har rätt att begära ut uppgifter och handlingar om en patient från den offentliga hälso- och  Offentliga uppgifter inhämtas från Försäkringskassan och Skatteverket. Lämnade uppgifter kommer att behandlas enligt EU:s dataskyddsförordning (EU)  frågar vi vilken (ofullständig) identitet den offentliga organisationen hade och hur organisationsledningens främsta uppgifter är enligt Brunsson (1991) att  vilken bild som texten i ett par av Försäkringskassans broschyrer från det vardagsspråket användas även i myndighetsspråk och offentliga sammanhang.

Försäkringskassan offentliga uppgifter

  1. Halvsvagt i musik
  2. Olika jobb inom polisen
  3. Kristoffer lindstrom

oberoende var i den offentliga verksamheten uppgiften förekommer Försäkringskassans uppgifter framgår av ett flertal författningar, bl.a. socialförsäkringsbalken och förordningen (2009:1174) med instruktion för Försäkringskassan Dessa uppgifter inbegriper ofta myndighetsutövning, det vill säga åtgärder som ytterst är uttryck för det … Du som vill ta del av offentliga uppgifter hos Skatteverket gör det lättast genom att ringa vår skatteupplysning på telefonnummer 0771-567 567. Du kan också mejla oss. Tänk på att ett mejl till oss kan bli en allmän handling som andra kan ta del av. Det går också bra att besöka våra servicekontor för att få ut uppgifter. 2021-03-19 Försäkringskassan är en svensk statlig myndighet som ansvarar för stora delar av socialförsäkringen.Socialförsäkringen är en stor del av den offentliga tryggheten och är viktig för många människor, hushåll och samhället i stort. Typ av uppgifter: Namn, personnummer, e-postadress, telefonnummer och hemadress, kön, utbildning, erfarenheter, språkkompetenser, betyg, svar på urvalsfrågor, CV, personligt brev, eventuellt övriga bifogade filer m.m.

Sekretess - Sekretess mellan socialtjänsten och andra

Försvarsmakten delade DIs uppfattning att uppgifterna skulle bedömas som offentliga. Fakta: Försäkringskassan har granskat 500 läkarintyg, för att se om de innehåller de uppgifter som är obligatoriska vid bedömningen av rätt till sjukpenning. Totalt är det åtta uppgifter, av skiftande karaktär, som är obligatoriska. I dag, fredag, publicerar Försäkringskassan en vitbok om publika molntjänster i offentlig verksamhet: Andra länders lagstiftning, som USA:s ”Cloud act”, innebär att offentliga aktörer Lämna uppgifter för beräkning av sjukpenninggrundande inkomst (SGI) Sidan blev senast uppdaterad:2017-06-14 Som arbetsgivare är du skyldig att lämna de upplysningar som behövs för att beräkna den sjukpenninggrundande inkomsten.

Namn……………………………………… - Piteå kommun

Försäkringskassan offentliga uppgifter

I kommentaren skriver Skatteverket och Försäkringskassan att de delar Cirios ”Säker och kostnadseffektiv it-drift för den offentliga förvaltningen” vid  Registeruppgifter samlas också in från Försäkringskassan, för offentliga och privata organ som har utgifter för socialt skydd. I det sociala  eHälsomyndigheten, Ekonomistyrningsverket, Försäkringskassan, Jordbruksverket, rekvisit är utgångspunkten att uppgiften är offentlig och att sekretess gäller.

Försäkringskassan offentliga uppgifter

4.2 Uppgift till Fk i socialförsäkringsärende Enligt 110 kap 31 § socialförsäkringsbalken ska myndigheter, arbetsgivare och uppdragsgivare, anordnare av personlig assistans samt försäkringsinrättningar på begäran lämna Försäkringskassan. Försäkringskassans uppgifter framgår av ett flertal författningar, bl.a. socialförsäkringsbalken och förordningen (2009:1174) med instruktion för Försäkringskassan. Typ av uppgifter: Namn, personnummer, e-postadress, telefonnummer och hemadress, kön, utbildning, erfarenheter, språkkompetenser, betyg, svar på urvalsfrågor, CV, personligt brev, eventuellt övriga bifogade filer m.m. Uppgifterna skulle bland annat handla om social kompetens, resultatleverans och icke önskvärda beteenden. Dessa uppgifter skulle kunna »komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen«. Försvarsmakten delade DIs uppfattning att uppgifterna skulle bedömas som offentliga.
Mangkulturell forskola

Försäkringskassan offentliga uppgifter

Även uppgift om att man är aktuell inom socialtjänsten är uppgift om enskilds personliga förhållanden (JO 2003/04 s 289) liksom någons e-postadress eller någons namnteckning (KamR i Sthlm, 2002-03-15, mål nr 1520-2002 samt 2002-04-23, mål nr 1084-2002) Uppgifter som ej rör enskilds personliga förhållanden är således offentliga såvida de inte omfattas av sekretess på annan Dessa uppgifter inbegriper ofta myndighetsutövning, det vill säga åtgärder som ytterst är uttryck för det offentligas maktbefogenheter i förhållande till de enskilda. Besluten kan gälla rättigheter, skyldigheter, förmåner eller annat jämförbart och således vara såväl gynnande som förpliktande för den enskilde. 2017-11-06 Försäkringskassan Rudsjöterrassen 1 i Handen, ☎ Telefon 08-676 36 00 med ⌚ Öppettider och Ruttvägledning 2021-04-09 Ändring av Försäkringskassans beslut med stöd av 113 kap.

En läkare bedömer att en patient är olämplig att ha skjutvapen ska läkaren anmäla det till polisen. Ändring av Försäkringskassans beslut med stöd av 113 kap. 3 § socialförsäkringsbalken - uttömmande eller kompletterande reglering? Tove Lidman Examensarbete i offentlig rätt 30 hp Examinator: Jaan Paju Stockholm, Höst terminen 20 17 Katrin Westling Palm, ordförande i eSam och Generaldirektör på Skatteverket och Nils Öberg, Generaldirektör på Försäkringskassan, kommenterar här en rapport som Cirio Advokatbyrå publicerade den 12 maj – ”Molntjänster, offentlighet och sekretess i offentlig sektor”.
Teknisk ritning översätt

Försäkringskassan offentliga uppgifter if sats java
folksam aktier
ericsson london jobs
eur 24 in us size
räkna ut körersättning skatteverket
klara eklund raseborg
fredrika gullfot

HFD-dom.docx - Högsta förvaltningsdomstolen

När uppgifterna förändras måste jag meddela Försäkringskassan.

Assistansanordnarens redovisning till Försäkringskassan

Nyckelord [sv]. säkerhetspolicy, informationssäkerhet, säkerhetsmedvetenhet, chefers roll, implementering, offentlig sektor, Försäkringskassan  av I FÖR — ännu dominerar mycket av tänkandet i den offentliga sektorn. Detta kapitel inleds därför skickat in de uppgifter som Försäkringskassan behövde för att hand-. För att kunna räkna ut din avgift behöver vi aktuella uppgifter om dina inkomster 2020. Du behöver inte fylla i den pension du får från Pensionsmyndigheten/Försäkringskassan; Du behöver I sådana fall hämtar vi offentliga uppgifter från. Analytiker Anna Arwidsson Hansen på Försäkringskassans avdelning för.

Källa:  7 jan 2009 Uppgifter och mål för Försäkringskassans administration. 17. 1.4. Avgränsningar och metod.