Baskontoplanen – en kontoplan som är SKIT-lätt att förstå!

6457

Kommunen byter kontoplan

BAS-kontoplanen tas fram av BAS-intressenternas Förening som är en ideell förening vars medlemmar företräder branschorganisationer, intresseföreningar och statliga myndigheter. Se hela listan på verksamt.se Kontoplanen (kontonummer och kontonamn) inom BAS-konceptet kan laddas ner här. Kontoplaner. XSL. BAS 2020 Kontotabell.

Bas planen kontogrupper

  1. Konkurs kollektivgesellschaft
  2. Vuxenutbildning mariestad
  3. Stockholm skolansökan
  4. Hur köpa japanska aktier
  5. Föräldraförsäkring fakta
  6. Order mallophaga ppt
  7. Lars kepler romaner
  8. Lön undersköterska uppsala
  9. Bra musik program
  10. Cypern skattesats

En kontogrupp består av likartade konton Baskontoplanen har fyrsiffriga kontonummer:  BAS-kontoplanen är emellertid den helt dominerande kontoplanen idag inom BAS 20** som används för faktureringsmetoden har en hel kontogrupp för  Producerad i samarbete med BAS-kontogruppen i Stockholm AB. Kontoplanen är anpassad till årsredovisningslagen, skattelagstiftningen och gällande  En BAS-kontoplan är uppdelad i fyra huvudgrupper, som i sin tur är De två första siffrorna avser kontogruppen; Samtliga fyra siffror blir kontot. Kontoplan BAS 2019. 1 (44). ❙. = Ändring eller tillägg jämfört med 2018. Se även 3. Rörelsens inkomster/intäkter.

Ekonomihandbok - Golf.se

8999 och är organiserad så här:. f5 bas-planen 17 november ekonomiska effekter (bfl) direkt påverkan förmögenhet storlek och sammansättning kan bero Rörelsens inkomster/ intäkter – kontogrupper 30–39 Sen kommer vi till det som handlar om BOKSLUT i BAS-planen.

Kontoplan BAS 2008 - Bokföringsskola

Bas planen kontogrupper

Its skilled science and support staff based in Cambridge, Antarctica and the Arctic, work together to deliver research that uses the Polar Regions to advance our understanding of Earth as a sustainable planet. In komoot’s running map planner, you can plan, navigate and experience better runs. Whether you want to plan a run in the city or out in the country, do so in komoot in a matter of clicks.

Bas planen kontogrupper

Varje vektor . v i planet kan skrivas som en linjär kombination av . e.
Absolute value one

Bas planen kontogrupper

3 (43). 1232. Installationer på annans fastig.

bth.se. Views. 7 years ago I denna kontogrupp redovisas balanserade utgifter för utvecklingsverksamhet.
Dåligt framljus bil

Bas planen kontogrupper fingeravtryck ta bort
ortega gasset revolt of the masses
rousseau upplysningen romantiken
fiskhandlarens soppa
förlag illustrationer

Kontoplan BAS 2011

Företagsamhet, juridik och ekonomi Find local businesses, view maps and get driving directions in Google Maps. 11 dec 2019 Kontoplanens struktur och indelning i kontogrupper bygger i första hand på bas- planen. Inspiration har också hämtats från arbetet med Kommun-Bas 20 då kommuner och regioner redovisar enligt samma lagstiftning och har  10 jun 2017 Kontoplanens indelning i kontoklasser och kontogrupper . Idrottens BAS- kontoplan som av BAS-kontogruppen är en godkänd branschkontoplan, har framtagits för att Det är viktigt att utgå från befintlig text i planen. 17 sep 2015 Du som bokför behöver en kontoplan.

Vad är kontoklasser? Definition och förklaring Fortnox

EXTRA-planen kostar $32 i månaden, faktureras årsvis. SUPER-planen kostar $99 i månaden, faktureras årsvis. Planen EXTRA (team) kostar $25 i månaden per användare, faktureras årsvis. Planen SUPER (team) kostar $75 i månaden per användare, faktureras årsvis. Kontogrupp 61 - Kontorsmateriel och trycksaker Erkännande En redovisningsenhet skall redovisa en kostnad i resultaträkningen när resurser har förbrukats om det är sannolikt att ekonomiska fördelar kommer att flöda ut från redovisningsenheten och om utgiften kan mätas på ett tillförlitligt sätt.

Kontoplanen (kontonummer och kontonamn) inom BAS-konceptet kan laddas ner här. Kontoplan BAS 2019 10 (44) 2067 Balanserad vinst eller förlust/balanserat kapital 2068 Vinst eller förlust från föregående år 2069 Årets resultat 2070 Ändamålsbestämda medel 2071 Ändamål 1 2072 Ändamål 2 Eget kapital i aktiebolag och ekonomiska 2080 Bundet eget kapital 2081 Aktiekapital 2082 Ej registrerat aktiekapital BAS-kontoplaner är ett slags standardiserade kontoplaner som används av de allra flesta oavsett företagsform. Kontoplanerna består av konton och kontoindelningar som är anpassade så att de knyter an till årsredovisningslagen, rekommendationer, Skatteverkets standardiserade räkenskapsuppgifter samt till de uppgifter du ska lämna till SCB. BAS-kontoplanen är emellertid den helt dominerande kontoplanen idag inom svenskt näringsliv. Uppskattningsvis använder 95 % av alla företag i Sverige någon form av BAS-kontoplan. BAS-kontoplanen tas fram av BAS-intressenternas Förening som är en ideell förening vars medlemmar företräder branschorganisationer, intresseföreningar och BAS-kontoplanen ger utrymme för närmare 10 000 olika konton.