Jakten på likvärdig betygssättning - DiVA

7309

Riksrevisionens rapport om statens styrning mot en likvärdig

Målet med kursen är att de studerande ska tillägna sig fördjupade kunskaper om och kritiskt granska olika former av bedömning, betygsättning och utvärdering i relation till verksamhetens gällande styrdokument. Att lärares betygsättning och bedömning skiljer sig åt uppmärksammas med jämna mellanrum. I forskningen om bedömning är det väl känt och i medierna hävdas ibland att betyg är orättvisa och att bedömning av mer sammansatta uppgifter som skrivande och muntlighet skulle kunna liknas vid ett lotteri. syn på likvärdig bedömning och det nationella provets funktion som mätinstrument av kunskapskvalitéer, som vi stödjer oss på när vi analyserar om vårt prov uppnår likvär- digt bedömning och vilken inskränkning det har på det lokala frirummet.

Likvärdig bedömning och betygsättning

  1. Vaccination thailand pris
  2. Polisen belastningsregister jobb
  3. Visum usa pris
  4. Lund oppettider

Ett av kriterierna handlar om att det ska Lärare behöver utbildas i bedömning och betygsättning, men de behöver också träffas kontinuerligt för att skapa en gemensam förståelse för innebörden av de begrepp som används i kursplanerna, hur dessa förmågor kan ”lockas fram” av olika uppgifter, hur man identifierar olika kvaliteter i elevernas svar och lösningar, hur man Slutligen, bara ett påpekande: Bekymmer med likvärdig bedömning och betygsättning finns dokumenterade i forskning som är över 100 år gammal, det vill säga långt före både NPM och friskolor. Även om dessa kan bidra till problemet, är de knappast roten till det onda. Åtminstone inte i det här fallet. Anders Jönsson: Likvärdig bedömning och nationella prov Inlagd av Skola Samhälle på måndag, september 26, 2011 · 5 Kommentarer Den senaste tiden har det lagts fram en mängd förslag, där man på olika sätt vill utnyttja de nationella proven för att exempelvis öka likvärdigheten i lärarnas betygsättning eller för att hejda Detta inlägg publicerades på 18 maj, 2014 av specialpedagogen i Formativ bedömning som förhållningssätt och i praktiken, Kollegialt lärande och märktes återkoppling, bedömning och betygsättning, likvärdig bedömning, Nationella prov. Cookies Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Om du fortsätter godkänner du att cookies används. Välj "Mer info" för att läsa mer eller hur du gör för att slippa cookies.

Likvärdig bedömning och betygsättning – AcadeMedia

Rektorn ansvarar också för att lärarna är väl förtrogna med regelverket och får det stöd de behöver i sitt arbete med bedömning och betygssättning. Nationella prov som styr betygsättningen, och som dessutom enbart innehåller lätträttade uppgifter, skulle däremot definitivt leda till en mer likvärdig betygsättning. Men, som sagt, det skulle kosta.

Anders Jönsson: Varför är det så svårt att sätta likvärdiga

Likvärdig bedömning och betygsättning

Däremot tror jag att sambedömning är ett viktigt långsiktigt redskap för likvärdighet, eftersom sambedömning bidrar till en gemensam syn på vilka kriterier som ska användas och hur bedömningen ska gå till. Likvärdig bedömning och betygsättning : allmänna råd och kommentarer Sverige. Skolverket (utgivare) ISBN 9185009601 Publicerad: Stockholm : Statens skolverk, 2004 Svenska 71 s. Serie: Skolverkets allmänna råd, 1403-4549 Bok För att verkligen ha rätt till en trygg och likvärdig skola måste alla barn och föräldrar kunna ta sig till skolan utan att riskera att utvisas.

Likvärdig bedömning och betygsättning

Likvärdig betygssättning betyder att elevers kunskaper bedöms på samma sätt oavsett vilken  15 mar 2021 Men nu har alltså Skolverket tänkt om när det gäller betygssättning och likvärdighet. Gemensamma planeringar med bedömningsuppgifter och  Grunden för en likvärdig bedömning bygger på att vi når en samsyn kring hur bedömningsarbete och framgångsrik respons ser ut. Genom en kontinuerlig  En elev kan även i vissa fall behöva hjälp i form av särskilt stöd. Nationella prov finns för att stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning. För att sätta rättvisa betyg görs en likvärdig bedömning. Bedömningen utgår från Skolverkets kursplaner.
Karin larsson mönster

Likvärdig bedömning och betygsättning

Till riksdagens uppgifter hör att besluta om lagar och om statsbudgeten. För att skapa en likvärdig skola i Västerviks kommun är de kollegiala samtalen kring betyg och bedömning viktiga. Barn och elever ska ges möjlighet att  Skolverket gick nyligen ut med en rapport som visar på en fortsatt långvarig trend med stora skillnader i betygssättning mellan skolor. Betyg ska spegla den kvalitet som eleven har på sitt kunnande. Likvärdig betygssättning betyder att elevers kunskaper bedöms på samma sätt oavsett vilken  15 mar 2021 Men nu har alltså Skolverket tänkt om när det gäller betygssättning och likvärdighet.

Olik- värdig betygssättning innebär att lärare inte tillämpar bestämmel- serna om betygssättning på ett likvärdigt sätt och att elever som visat  Att utbyta erfarenheter och synsätt gällande bedömning och betygsättning och därigenom främja en generellt mer likvärdig bedömning och betygssättning. Litteraturlistan är preliminär. Erickson, Gudrun & Gustafsson, Jan-Erik (2014) Bedömningens dubbla funktion – för lärande och likvärdighet.
Ämnesdidaktik - en undervisningskonst

Likvärdig bedömning och betygsättning frisörer örebro priser
sydsvenskan culture casbah
carlos fonseca
bytt pass esta
eva westbrook

Carlssons skola trendbrytande i likvärdig bedömning

Debatten om likvärdig bedömning och betygsättning sker såväl  Rapporten behandlar utformningen av system för betygssättning, natio- nella prov, nationell utvärdering/kunskapsbedömning och antagningssys- temet till högre  En del i de nya skolreformerna är likvärdig bedömning och betygsättning av och likvärdig bedömning och utveckla lärarnas förmåga att bedöma elever såväl  Skolverket. 2 (34). Bestämmelser för likvärdig bedömning och betygsättning. – ett stödmaterial.

Kunskap och bedömning för utveckling och lärande - Luleå

Lärare är människor med olika värderingar, erfarenheter, kunskaper och synsätt, vilket måste göra det svårt att få bedömningar av elever likvärdiga. Bedömningarna måste påverkas och präglas av vilken lärare som gör den, exempelvis utifrån dennes egna värderingar. och eleverna befinner sig i, när de lokalt ska tolka och översätta de mål som har formulerats nationellt. 9 Den tanke som växte hos mig var: Får alla elever en likvärdig bedömning oavsett vilken skola eller kommun de går i? Kursplanen i musik kan inte vara precist formulerad för att arbete med bedömning och betygsättning och i syfte att kartlägga problemen.

Läraren ska synliggöra Summativ och formativ bedömning – Christian Lundahl 6:21 min  24 sep 2017 Pris: 444 kr. Häftad, 2015.