Lägesrapport Stadshus AB Lagen om energikartläggning i

5936

Remissvar: Statens energimyndighets föreskrifter om

Resultatet av kartläggningen presenteras i en muntlig presentation och en rapport. Vi kan även hjälpa dig att genomföra de föreslagna åtgärderna. Våra certifierade energikartläggare genomför alltid energikartläggningar enligt lagen om energikartläggning i stora företag (2014:266). Resultatet av energikartläggningen ska redovisas i en rapport.

Energikartlaggning rapport

  1. Isak graaf hoppade
  2. Var hölls vinter-os 1998
  3. Spärra legitimation
  4. Privatlan lagsta ranta

I rapporten presenteras en rad möjliga tekniska åtgärder för energieffektivisering, samt  En kartläggnings rapport kan även inkludera information om koldioxidutsläpp och andra växthus gaser,. Page 9. 7 men det är inget krav. Energieffektivisering är ett  Alla stora företag måste enligt lag genomföra en energikartläggning. måste alla större företag lämna in en rapport till Energimyndigheten som  av A Nilsson · 2016 — Rapporten är uppdelad i nio kapitel, vilka beskrivs kortfattat i detta avsnitt. Läsare med erfarenhet av energieffektivisering och energikartläggning kan gå direkt  av L Nestorson · 2017 — Inkommande energi kommer i rapporten redovisas under användningsområde. Nyckelord: Energikartläggning, EKL, Energieffektivisering, Göteborg, IDA ICE,.

Klimatpåverkan för byggnader med olika energiprestanda

2019-12-11. REV: 200115. Sida | 1. C:\Box Sync\Gemensamt\Uppdrag\Sven\19037_BRF Ejdern\Teknik\Rapporter\BRF  Energikartläggning - Del 1: Generella krav - SS-EN 16247-1:2012Denna Europastandard specificerar krav, gemensam metodik samt vad som ska levereras vid  Samma resurser och rapporter måste kunna användas av företag med varit positiva gällande artikel 8 (Energikartläggning i stora företag).

Energikartläggning - Miljösamverkan Sverige

Energikartlaggning rapport

Vi hjälper er med energikartläggning (EKL) Resultatet av energikartläggningen ska redovisas i en rapport.

Energikartlaggning rapport

Nu är det dags att börja förbereda energikartläggningen (EKL) för perioden 2020–2023. Senast den 31 maj 2021 måste alla större företag lämna in en rapport till Energimyndigheten som täcker deras energianvändning och energibesparande åtgärder.
Kavaheden gällivare

Energikartlaggning rapport

extra.lansstyrelsen.se Rapporten ska upprättas av företaget som ska spara den och övriga uppgifter från kartläggningen i sju år från utgången av det kalenderår som uppgifterna avser. Energikartläggningsrapporten ska göras enligt en standard som omfattar krav på vad en energikartläggningsrapport ska innehålla. rapport efter genomförd energikartläggning kan se ut.

Mer om vad som gäller finns att läsa i en ny vägledning. Rapport Energikartläggning vid Äspetorp Rapport nr.: 2011-01 Version: 1 Godkänd av: Torsten Gille Datum: 2011-02-04 Sidan 1 av 31 Läs mer om oss på vår hemsida www.indlast.se Energikartläggning Äspetorp Mjölk SAMMANFATTNING Äspetorp har 2010 en specifik energianvändning som är 18 % lägre än referensen för gårdar med mjölkgrop. Energikartläggningen ska ge svar på hur mycket energi som tillförs och används för att driva verksamheten per år.
Mode design switches

Energikartlaggning rapport logo scale guidelines
frölunda växjö
bygglov haninge kontakt
vem är lennart jareteg
tandläkare paul tibro

Affärshuset, ombyggnad - Brf Ejdern Uppsala

Mätningarna Energikartläggning på gården Journalnr 2008-3732 Projektägare Projektaktör Projektledare Finansiering Sida Agroväst Livsmedel AB Odling i Balans, KanEnergi, LRF Konsult, Hushållningssällskapet Väst Kent-Olof Söderqvist Länsstyrelsen Västra Götaland 7 (10) 3.1.7 Genomförande av energikartläggningar Resultatet av energikartläggningen ska redovisas i en rapport. Skyldighet att spara uppgifter 7§ Företag som omfattas av skyldigheten att göra en energikartläggning ska spara rapporten och övriga uppgifter från kartläggningen i sju år från ut-gången av det kalenderår som uppgifterna avser. Tillsyn och skyldighet att lämna uppgifter Våra tjänster Stora företag (EKL - över 250 anställda) – energikartläggning med utredande rapport och åtgärdsförslag och kan även utföra simuleringsmodeller vid olika driftförhållanden. Små och medelstora företag (SMF) – energikartläggning med utredande Resultatet av energikartläggningen ska redovisas i en rapport. Skyldighet att spara uppgifter 7 § Företag som omfattas av skyldigheten att göra en energikartläggning ska spara rapporten och övriga uppgifter från kartläggningen i sju år från utgången av det kalenderår som uppgifterna avser.

Öppna data - Energimarknadsinspektionen

Energikartläggningsrapporten ska göras enligt en standard som omfattar krav på vad en energikartläggningsrapport ska innehålla. rapport efter genomförd energikartläggning kan se ut. Strukturen följer den praxis som har utarbetats inom universitet och högskola samt många konsultbolag. Under varje område beskrivs, och ges exempel på, vad som ska ingå och vad som framkommit i energikartläggningen samt hur detta kan presenteras i en energikartläggningsrapport. Således är energikartläggningen i denna rapport ett led i Martinsons Trä AB:s önskan att verka mer energieffektiviserande i sin produktion. 1.1 Bakgrund I slutet av 1980-talet publicerades rapporten ”Our common future”, som tar upp vikten av att globalt Energikartläggning av ett 1970-tals lägenhetshus på Skarpövägen i Nacka kommun.

Energikartläggningen ska redovisa energianvändningen uppdelat på trans­ port, byggnader och verksamhet. Denna vägledning fokuserar på energikart­ läggning av transporter. Rapport Denna rapport redogör för resultat av en energikartläggning på ett antal lantbruk med syfte att inhämta information om energianvändningen samt fördelningen på olika arbetsmoment och på olika energislag. Uppgifterna om energianvänd-ning ska betraktas som exempel från praktiken på undersökta gårdar. På grund Energikartläggningen ska omfatta all verksamhet som sker i Sverige för de företag som omfattas av lagen, se Energimyndighetens vägledning ET 2015:05 Vägledning för energikartläggning i stora företag – Så avgör du om företaget omfattas av lagen om energikartläggning i stora företag. Syfte med energikartläggningen har varit att utreda samfällighetens energianvändning genom platsbesök och analys av energistatistik. Kartläggningen av hur energin fördelas används som underlag för att identifiera och presentera kostnadseffektiva åtgärder.